Zapisz się!

Imię (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Miejsce urodzenia (wymagane)

Obywatelstwo (pełna nazwa np. "Polskie", wymagane)

Numer dowodu osobistego (wymagane)

Dowód osobisty wydany przez (wymagane)

PESEL(11 cyfr, wymagane)

Numer telefonu (preferowany komórkowy, wymagane)

Adres zameldowania (wymagane)

Adres do korespondencji (proszę podać jeżeli inny niż zameldowania)

Miejsce wypełnienia - miasto (wymagane)

Data wypełnienia (wymagane)

Możesz jeszcze załączyć swoje zdjęcie, będzie potrzebne później do karty członkowskiej

Po zapoznaniu się z treścią Statutu Stowarzyszenia Diving-Ecology-Education, akceptując cele i zasady działania Stowarzyszenia, wnoszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia Diving-Ecology-Education.

Klikając przycisk „Generuj deklarację” wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Diving-Ecology-Education dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych
(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Jednocześnie potwierdzam prawidłowość danych zawartych w formularzu.

Pełnoprawnym członkiem Stowarzyszenia Diving-Ecology-Education staje się osoba która: Wypełni deklarację online, podpisze wersję papierową, opłaci składkę za bieżący rok oraz zostanie przyjęta w poczet członków uchwałą stowarzyszenia.