Zapisz się!

Aby zostać czlonkiem stowarzyszenia należy wypełnić i podpisać niniejszą deklarację i wysłać jej skan na adres zarzad@diving-ecology-education.org oraz dokonać wpłaty składki członkowskiej w wysokości 50zł/rok na konto bankowe:
Bank ING 39 1050 1504 1000 0090 3049 7805.

Deklarację można też przesłać pocztą na adres:

Stowarzyszenie Diving-Ecology-Education
Cementowa 7/3, 45-358 Opole

Deklaracja_czlonkowska (docx)

Deklaracja_czlonkowska (pdf)