Wybory Zarządu Stowarzyszenia

Wybory Zarządu Stowarzyszenia Diving-Ecology-Education zakończone.
Od 10.02.2014r.

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes Stowarzyszenia: Leszek Kłonowski
Wiceprezes Stowarzyszenia: Piotr Michałek
Sekretarz Stowarzyszenia: Zbigniew Tarczyński
Skarbnik Stowarzyszenia: Radosław Felski

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Mirosław Niski
Wicerzewodniczący Komisji Rewizyjnej: Tomasz Kochanowski
Członek Komisji Rewizyjnej: Rafał Zdeb

Zarząd stowarzyszenia wybrany jednogłośnie poprzez zwyczajne walne zgromadzenie członków stowarzyszenia.
Zarząd wybrany został na trzy lata kadencji.