Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Diving Ecology Education zaprasza na coroczne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.
Spotkanie odbędzie się dnia 18 czerwca 2021 r. o godzinie 18:00 w Pubie Ostrówek, ul. Ostrówek 1.
Plan spotkania:
  1. Wybory uzupełniające do władz Stowarzyszenia w związku z rezygnacją Skarbnika.
  2. Podsumowanie działalności Stowarzyszenia za rok ubiegły
  3. Propozycje działań na rok następny

W trakcie spotkania będą wysłuchane i przedyskutowane wnioski członków Stowarzyszenia co do propozycji działań.

W sytuacji braku dostępności miejsca do spotkania w Pubie Ostrówek związanego z sytuacją epidemiczną spotkanie może odbyć się w innym miejscu o którym poinformujemy z wyprzedzeniem. Termin pozostaje niezmienny.

W imieniu Zarządu serdecznie zapraszam wszystkich członków DEE.

Darek Grabowski