Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Diving Ecology Education zaprasza na coroczne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.
Spotkanie odbędzie się dnia 30 czerwca 2020 r. o godzinie 18:00 w remizie OSP ORW w Opolu przy ulicy Budowlanych 1, wejście przez furtkę na wysokości remizy.
Plan spotkania:
  1. Odczytanie i głosowanie za przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Zarządu za rok ubiegły
  2. Wybory nowych władz stowarzyszenia w związku z wygaśnięciem kadencji obecnego zarządu i komisji rewizyjnej.
  3. Podsumowanie działalności Stowarzyszenia za rok ubiegły
  4. Propozycje działań na rok następny

W trakcie spotkania będą wysłuchane i przedyskutowane wnioski członków Stowarzyszenia co do propozycji działań.

W imieniu Zarządu serdecznie zapraszam wszystkich członków DEE.

Darek Grabowski