Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Diving Ecology Education zaprasza na coroczne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.
Spotkanie odbędzie się dnia 18 czerwca 2019 r. o godzinie 19:00 w Meduza w Opolu, przy ul. Oleskiej 45.
Na spotkaniu będzie przedstawione:
  1. Odczytanie i głosowanie za przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Zarządu za rok ubiegły
  2. Wybory uzupełniające do Zarządu, w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji członka Zarządu – Sekretarza – przez naszego kolegę Bogusława Kwiatkowskiego
  3. Podsumowanie działalności Stowarzyszenia za rok ubiegły
  4. Propozycje działań na rok następny

W trakcie spotkania będą wysłuchane i przedyskutowane wnioski członków Stowarzyszenia co do propozycji działań.

W imieniu Zarządu serdecznie zapraszam wszystkich członków DEE.

Piotr Michałek