Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – 2022

Zarząd Diving Ecology Education zaprasza na coroczne Walne zebranie członków Stowarzyszenia. Spotkanie odbędzie się 17 lutego 2022 r. o godzinie 18.00 w remizie OSP ORW W Opolu przy ulicy Budowlanych 1 (wejście przez furtkę na wysokości remizy).

Plan spotkania:

  1. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z działalności Zarządu za rok ubiegły.
  2. Podsumowanie działalności Stowarzyszenia za rok ubiegły.
  3. Wybory uzupełniające do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
  4. Zmiany w statucie stowarzyszenia.
  5. Propozycje działań na rok następny.

W trakcie spotkania będą wysłuchane i przedyskutowane wnioski członków Stowarzyszenia co do propozycji działań.

W imieniu Zarządu zapraszam serdecznie wszystkich członków Stowarzyszenia.

Darek Niski