Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Diving Ecology Education zaprasza na coroczne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.
Spotkanie odbędzie się dnia 7 marca 2018 r. o godzinie 18:30 w sali konferencyjnej na pływalni Wodna Nuta w Opolu.
Na spotkaniu będzie przedstawione:
  1. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok poprzedni
  2. Podsumowanie działalności Stowarzyszenia za rok ubiegły
  3. Propozycje działań na rok następny

W trakcie spotkania będą wysłuchane i przedyskutowane wnioski członków Stowarzyszenia co do propozycji działań.

W imieniu Zarządu serdecznie zapraszam wszystkich członków DEE.

Piotr Michałek