KONKURS „Nieznane Zabytki Opola”

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
„NIEZNANE ZABYTKI OPOLA”

Stowarzyszenie Diving-Education-Ecology wraz z Biurem Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Opola zaprasza Państwa uczniów/podopiecznych do udziału w konkursie „Nieznane Zabytki Opola”.

Na czym polega konkurs ?
Uczestnicy konkursu poszukują na terenie Opola nieznanych bądź mało znanych zabytków. Wykonują 3-4 zdjęcia, szkic lub rysunek „odkrytego” przez siebie zabytkowego obiektu i opisują jego położenie, walory, historię i sposób w jaki ten obiekt odkryli.

Jak wybrać obiekt zabytkowy do konkursu ?
To zależy od inwencji i pomysłowości ucznia lub grupy uczniowskiej. Prezentowana praca musi dotyczyć obiektu zabytkowego nieznanego lub mało znanego. Może to być budynek, kapliczka, obraz, eksponat, interesujący fragment. Wiele ciekawych obiektów jest poza zasięgiem zwiedzających np. zakrystie w kościołach, refektarze i inne pomieszczenia, obiekty muzealne niedostępne zwiedzającym, zabytkowe macewy na cmentarzu żydowskim, zapomniane kapliczki, zabytkowe obiekty na Odrze itp. Generalna zasada: liczy się pomysłowość i instynkt odkrywcy.

Nagrody
Nagrody za miejsca I-III zostaną przyznane w następujących kategoriach:
a) szkoły podstawowe,
b) szkoły gimnazjalne,
c) szkoły ponadgimnazjalne,
d) placówki dziennego wsparcia.

Więcej informacji znajdą Państwo w regulaminie dołączonym do niniejszego pisma oraz na stronie internetowej www.trzecisektor.opole.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

[wpdm_package id=’78’]
[wpdm_package id=’80’]