Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – maj 2023

Zarząd Diving-Ecology-Education zaprasza na coroczne Walne zebranie członków Stowarzyszenia. Spotkanie odbędzie się 25 maja 2023 r. o godzinie 19.00 w PUB Ostrówek, przy ul. Ostrówek 1 w Opolu. Plan spotkania:
  1. Podsumowanie działalności Stowarzyszenia za rok ubiegły.
  2. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z działalności Zarządu za rok ubiegły.
  3. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
  4. Głosowanie nad zmianami w Statucie Stowarzyszenia.
  5. Wybory nowych władz Stowarzyszenia w związku z wygaśnięciem kadencji obecnego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  6. Propozycje działań na rok następny.
  7. Wolne wnioski członków Stowarzyszenia.

W imieniu Zarządu zapraszam serdecznie wszystkich członków Stowarzyszenia. Proszę również o sprawdzenie opłacenia składek członkowskich.
Piotr Michałek